uz augšu

EN

Biežāk uzdotie jautājumi

?

Kas ir kompetentā institūcija?

Kompetentā institūcija ir uzņēmums, kurš sniedz pakalpojumus darba aizsardzības jomā (darba vides risku izvērtēšanu, darba aizsardzības dokumentācijas izstrādi, nodarbināto instruēšanu u.c.).

Kompetentās institūcijas statusu piešķir LV Labklājības ministrija, atbilstoši MK not. Nr. 723/2008.

Par SIA „GRIF” tiesībām sniegt darba aizsardzības pakalpojumus variet pārliecināties šeit.

?

Varbūt es visu varu pats?

Jā, izmantojot internetā pieejamos materiālus, Jūs pats variet izstrādāt nepieciešamo darba aizsardzības dokumentāciju un veikt turpmāko darba vides iekšējo uzraudzību, taču te jāievēro daži noteikumi.

1. Ja Jūsu uzņēmums nedarbojas bīstamajā nozarē,
t.i. NACE kods neatbilst MK not. Nr. 99/2005 1.pielikumam:

Uzņēmuma veids

Varianti organizatoriskās struktūras izveidei

Uzņēmums, kas nedarbojas bīstamajās nozarēs

Kompetentā institūcija („ārpakalpojuma" sniedzējs)

Darba aizsardzības speciālists ar 1. vai 2.līmeņa
augstāko izglītību darba aizsardzībā 
(nodarbināts uz darba līguma pamata)

Kompetentais speciālists (2.līmeņa augstākā izglītība
darba aizsardzībā, reizi piecos gados sertifikācija, civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, piesaistīts uz uzņēmuma līguma pamata – „ārpakalpojuma" sniedzējs)

Darba aizsardzības speciālists ar pamatlīmeņa
(160 vai 60 stundu) apmācību darba aizsardzībā
(nodarbināts uz darba līguma pamata)

2. Ja Jūsu uzņēmums darbojas bīstamajā nozarē,
t.i. NACE kods atbilst MK not. Nr. 99/2005 1.pielikumam

Uzņēmuma veids

Varianti organizatoriskās struktūras izveidei

Kompetentā institūcija („ārpakalpojuma" sniedzējs)

Kompetentā institūcija („ārpakalpojuma" sniedzējs)

Kompetentā institūcija („ārpakalpojuma" sniedzējs)

Bīstamās nozares uzņēmums,
ja tajā nav vairāk
par 5 nodarbinātajiem

Bīstamās nozares uzņēmums
ar 6-10 nodarbinātajiem

Bīstamās nozares uzņēmums
ar 11 vai vairāk nodarbinātajiem

Darba aizsardzības speciālists ar 1. vai 2.līmeņa
augstāko izglītību darba aizsardzībā 
(nodarbināts uz darba līguma pamata)

Darba aizsardzības speciālists ar 1.līmeņa augstāko izglītību darba aizsardzībā (nodarbināts uz darba līguma pamata)

Kompetentais speciālists (2.līmeņa augstākā izglītība
darba aizsardzībā, reizi piecos gados sertifikācija, civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, piesaistīts uz uzņēmuma līguma pamata – „ārpakalpojuma" sniedzējs)

Darba aizsardzības speciālists ar pamatlīmeņa
(160 vai 60+40 stundu) apmācību darba aizsardzībā 
(nodarbināts uz darba līguma pamata)

Darba aizsardzības speciālists ar pamatlīmeņa (160 stundu) apmācību darba aizsardzībā, kas ieguvis augstāko izglītību dabaszinātnēs, inženierzinātnēs, veselības aizsardzības jomā vai tiesību zinātnēs un kuram ir vismaz piecu gadu darba pieredze attiecīgajā profesijā vai darba aizsardzībā 
(nodarbināts uz darba līguma pamata)

Darba aizsardzības speciālists ar 2.līmeņa augstāko izglītību darba aizsardzībā (nodarbināts uz darba līguma pamata)

Darba aizsardzības speciālists ar 1. vai 2.līmeņa augstāko izglītību darba aizsardzībā (nodarbināts uz darba līguma pamata)

No 2013.gada 1.jūlija. Darba aizsardzības speciālists,
kas apguvis darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmu 60 stundu apmērā un specializēto zināšanu izglītības programmu saistībā ar attiecīgo komercdarbības veidu 40 stundu apmērā (nodarbināts
uz darba līguma pamata)

?

Uzņēmums, kurš mums nodrošina apsardzi,
piedāvā arī izvērtēt riskus.

Pakalpojumus darba aizsardzībā drīkst sniegt tikai tie uzņēmumi, kuri normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir ieguvuši kompetentās institūcijas statusu. Citu uzņēmumu darbība darba aizsardzības jomā ir pretlikumīga un tie par šādu pakalpojumu sniegšanu var tikt sodīti.

Par SIA „GRIF” tiesībām sniegt darba aizsardzības pakalpojumus variet pārliecināties šeit

?

Cik bieži jāveic risku izvērtēšana?

Atbilstoši normatīvajiem aktiem, ikvienā uzņēmumā, kur ir nodarbinātie, risku izvērtēšana veicama
ne retāk kā vienu reizi gadā.

?

Man ir tikai viens darbinieks, vai arī tad nepieciešama
risku izvērtēšana, instruktāžas u.c.?

Šajā jomā izņēmumu nav - Darba aizsardzības likuma prasības attiecas uz ikvienu uzņēmumu, arī to,
kurš nodarbina tikai vienu darbinieku. Tātad arī vienīgajam darbiniekam jānodrošina pilns darba
aizsardzības pasākumu kopums.

?

Ja es neko nedarīšu, cik man tas izmaksās?

Jūs droši vien interesē Jūsu uzņēmuma attīstība un konkurētspēja, kas nevar tikt sasniegta uz Jūsu darbinieku drošības un veselības rēķina, tāpēc ir svarīgi sakārtot DA sistēmu, atbilstoši mūsdienīgām prasībām.

Dažiem uzņēmumiem motivējošais faktors ir Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 41. pants, kurā noteiktie sodi par darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpšanu var sasniegt pat 14000,00 EUR.

?

Man tikai pajautāt...

Konsultācijas darba aizsardzības jautājumos uzņēmējiem sniedz Latvijas Darba devēju konfederācijas konsultanti.

Konsultantu e-pasti:
Par darba aizsardzības jautājumiem – darba.aizsardziba@lddk.lv
Par darba tiesību jautājumiem – andris.alksnis@lddk.lv

Precīzāka informācija un konsultantu tālruņa numuri atrodami šeit